To, co lubię najbardziej

To, co lubię najbardziej

Dzisiaj są moje urodziny. Dwudzieste ósme, per la precisione. Z tej okazji zrobiłam sobie prezent i stworzyłam post: dla samej siebie, post, którego pisanie było dla mnie absolutnie stuprocentową przyjemnością. Wybrałam sobie mianowicie dziesięć cytatów mojego ukochanego włoskiego twórcy, Jovanottiego: cytatów, które przypominam sobie, kiedy mi smutno. I niniejszym się nimi z Wami dzielę. Wszystkie tłumaczenia są moje własne.

  1. „Ed ogni cicatrice e’ un autografo di Dio, nessuno potrà vivere la mia vita al posto mio”

(“I każda blizna jest autografem Boga. Nikt nie może przeżyć mojego życia zamiast mnie”)

(“Mezzogiorno”)

       2. “Ma l’unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l’odore della città, il suono dei motorino, il sapore della pizza. Io lo so che non sono solo anche quando sono solo.”

(“Jedynym zagrożeniem, które naprawdę czuję, jest to, że nigdy nie zdołam nic poczuć. Zapachu kwiatów, woni miasta, dźwięku motocykli, smaku pizzy. Ja wiem, że nie jestem sam, nawet kiedy jestem sam”)

(“Fango”)

3.“Sembra tutto perduto, e poi ci rialziamo”

(“Wydaje się wszystko stracone, ale później znów się podnosimy”)

(“Sabato”) –> teledysk, który wywołał burzę we Włoszech i pytanie “O co w ogóle chodzi?”)

4. “La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare”

(“Lęk  wysokości to nie strach przed upadkiem, ale chęć latania”)

(“Mi fido di te”) –> polecam także teledysk, jest przepiękny i bardzo wzruszający

5. “Ho visto cose riservate ai sognatori ed ho bevuto il succo amaro del disprezzo”

(“Widziałem rzeczy, które mogą widzieć tylko marzyciele, i wypiłem gorzki napój lekceważenia”)

(“Tutto l’amore che ho”)

6.“Senza l’amore sarei solo un ciarlatano come una barca che non esce mai dal porto”

“Bez miłości byłbym tylko szarlatanem, jak łódź, która nigdy nie wypływa w morze”

(“Tutto l’amore che ho”)

7.“Quando sarò vecchio nessuno dovrà più venirmi a rompere i coglioni. […] Me ne starò vecchio a ricordare che non ho ringraziato mai a sufficenza”.

„Kiedy będę stary, nikt nie będzie mi zawracał dupy. Będę sobie stary i będę rozmyślał, że nigdy nie podziękowałem wystarczająco”

(“Quando sarò vecchio”)

8. “Dicono che è vero, che ad ogni speranza corrisponde stessa quantità di delusione. Dicono che è vero, sì ma anche se fosse vero non sarebbe giustificazione per non farlo più ora”.

“Mówią, że jest tak, że każdej nadziei odpowiada tyle samo rozczarowania. Mówią, że tak jest, ale nawet gdyby tak było, to nie jest usprawiedliwienie, żeby tego nie robić… teraz”.

(„Ora”)

  1. „Che mille secoli di storia non valgono un secondo vissuto veramente”

Tysiąc wieków historii nie jest tak ważnych, jak jedna sekunda przeżyta naprawdę.

(„Quando sarò vecchio”)

  1. E’ bello vivere anche se si sta male

“Pięknie jest żyć, nawet jeśli człowiek źle się miewa”

(“Il più grande spettacolo dopo il big bang”)

fo_in_jovanotti08_g

Uwielbiam tego człowieka.

Aleksandra: kompletnie zwariowana na punkcie Włoch, włoskiego i wszystkiego, co się z włoskim łączy.