Gdzie pojechać do Włoch na długi weekend?

Gdzie pojechać do Włoch na długi weekend?

Kochani,

Czasem zastanawiamy się, gdzie pojechać do Włoch na długi weekend? Tyle tych weekendów, a tu majówka, a to Boże Ciało, szykuje się też 15 sierpnia… W odpowiedzi na to dziś post bardzo specjalny, w dwóch wersjach językowych, po polsku i po włosku. Autorką jest moja studentka i praktykantka, Daria Płóciennik. Zapraszam do lektury.

Gdzie pojechać do Włoch na długi weekend?

Długi weekend czerwcowy zbliża się wielkimi krokami. Często na taki krótki wypad wybieramy nasze piękne, ukochane Włochy, ale czasami okazuje się, że 3 dni to za mało by zobaczyć wszystko, co dane miejsce nam oferuje. Dlatego chce przedstawić Wam dwie propozycje, idealne do zwiedzenia w tak niewielkim czasie.

Emilia-Romania

Pierwsza propozycja to wycieczka do Parmy i jej okolic. Miasto to słynie przede wszystkim z dwóch specjałów – parmezanu i szynki parmeńskiej, ale także z ciekawych zabytków. Warto zobaczyć Piazza del Duomo  z katedrą romańską i przepięknym baptysterium. W środku każdą osobę zachwycą zdobienia, sklepienia i freski przedstawiające sceny biblijne. Ciekawą pod względem architektonicznym jest także bazylika mniejsza Santa Maria della Staccata z freskami słynnego renesansowego malarza włoskiego Parmigianino. Spośród wielu pałaców można zwiedzić ogromny Palazzo della Pillotta, który kiedyś należał do rodu Farnese oraz drugiej żony Napoleona, a dziś jest siedzibą Akademii Sztuk Pięknych, Biblioteki Książęcej, Galerii Narodowej, Muzeum Bodoni i Muzeum Archeologicznego. Teatro Farnese to kolejne miejsce warte uwagi. Wykonany całkowicie z drewna teatr został zrekonstruowany po prawie kompletnym zniszczeniu w czasie II wojny światowej.

https://www.giuliamarinelli.it/en/wp-content/uploads/photo-gallery/Parma%20Teatro%20Farnese%20copia.JPG

Tak jak wspomniałam w Parmie króluje parmezan, a region Emilia-Romania to jedyny teren, na którym ser może być produkowany. Warto wybrać się do jednego z kilkudziesięciu caseificio, czyli miejsca, w którym powstaje parmezan i przyjrzeć się z bliska jego produkcji. Wszystkie przydatne informacje możecie znaleźć po tym adresem: https://www.parmigiano-reggiano.it/dove_trova/visite_guidate_caseifici/default.aspx. Jednak trzeba pamiętać o tym, że zawsze musimy skontaktować się wcześniej, ponieważ zwiedzanie jest umawiane indywidualne albo w małych grupkach.

http://www.wepress.news/wp-content/uploads/2014-04-caseifici-aperti-_l9b9982-picc-640×427.jpg

Oprócz tego region to także zagłębie fabryk motoryzacyjnych. Mowa tu o legendarnych autach włoskiej produkcji. Możemy zwiedzić 5 wyjątkowych miejsc produkcyjnych zależnie od marki. Wybrać możemy między Lamborghini, Ducati, Pagani, Maserati i Tazzari. Po więcej informacji zapraszam na https://motorvalley.it/. Odwiedzając okoliczne miejscowości możemy wzbogacić naszą podróż.

https://motorvalley.it/wp-content/uploads/2018/03/Maserati-2312-e1521734533139.jpg

 

Apulia i Basilicata

Druga propozycja to wycieczka na południe Włoch. Nadmorskie miasteczka Apulii takie jak Polignano a Mare czy Monopoli są równie urocze jak Bari, ale jednocześnie  spokojniejsze i mniej popularne. Polignano a Mare oferuje nam wiele przepięknych widoków. Adriatyk obijający się o klify, kamienna plaża, groty i cudowna architektura pozwalają odetchnąć i poczuć prawdziwy włoski klimat. W Monopoli natomiast możemy zobaczyć stary port, który w przeszłości był tak samo ważny jak port  w Wenecji, Amalfi czy Genui. Nieodłącznym elementem krajobrazu miasta jest także zamek Karola V, forteca wybudowana przez Hiszpanów. Inną atrakcją jest aquapark Egnazia, który ze swoimi basenami i zjeżdżalniami jest idealny na przykład dla osób podróżujących z dziećmi, więcej informacji na http://www.acquaparkegnazia.it/.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSONn8URP2tDY186dfEbqQeYJhcY5aZdsL9e5j8Xha9Q1h_ckWFsQ

http://www.italymagazine.com/sites/default/files/polignano-a-mare-2-crop.jpg

Po odwiedzeniu wybrzeża możemy udać się do przepięknego Alberobello, miejsca wpisanego na listę Światowego dziedzictwa UNESCO. Wszystko za sprawą wyjątkowych domów zwanych trulli, czyli zwykle jednopiętrowego budynku wybudowanego z kamienia wapiennego na planie kwadratu lub koła. Najbardziej charakterystyczną rzeczą są stożkowe dachy z kamieni. Oprócz tego w miasteczku możemy nabyć lokalne dzieła rzemieślników.  Jako mini przewodnik mogę polecić tę stronę: http://luoghidavedere.it/luoghi-da-vedere-in-italia/puglia/visitare-alberobello-in-1-giorno-cosa-vedere_12238.

https://www.understandingitaly.com/images/regions/puglia/bari-towns/alberobello/alberobello-main.jpg

http://ciaotours.com/wp-content/uploads/matera-basilicata-1920×1080.jpg

Idąc tropem cudownej architektury nie można pominąć miasta Matera niedaleko od Alberobello jednak już w regionie Basilicata. To miejsce jest wyjątkowe za sprawą Sassi di Matera, czyli zabytkowej części miasta wykutej w skale. Pierwsze groty sięgają czasów paleolitu. Kiedyś była to uboga dzielnica, z której ludzie musieli przesiedlić się na obrzeża Matery z powodu nędznych warunków do życia. W późniejszym czasie budynki zostały odrestaurowane i dziś przyciągają do siebie coraz większą liczbę turystów. To miejsce jest także wpisane na listę Światowego dziedzictwa UNESCO.

 

 

Dove andare per un viaggio di 3 giorni in Italia


Il ponte del primo maggio si avvicina a grandi passi. Spesso per un viaggio così breve scegliamo la nostra bella e amata Italia, ma a volte si rivela, che 3 giorni sono insufficienti per vedere tutto ciò che un luogo ci offre. Dunque vi voglio proporre due proposte, ideali per visitare in un tempo così breve.

Emilia-Romagna

La prima proposta è la gita a Parma e le sue vicinanze. La città è famosa soprattutto per le due specialità culinarie – parmigiano reggiano e prosciutto di Parma, ma anche per monumenti interessanti. Vale la pena vedere la Piazza del Duomo con il Duomo romanico e il bellissimo battistero. Dentro ogni persona sarà affascinata da decorazioni, volte e affreschi, che rappresentano le scene della Bibbia. Interessanti, in termini di architettura, è la basilica minore di Santa Maria della Steccata con gli affreschi realizzati dal Parmigianino, il pittore italiano famoso del Rinascimento. Tra tanti palazzi si può visitare l’enorme Palazzo della Pilotta, che nel passato apparteneva alla famiglia Farnese e alla seconda moglie di Napoleone, e oggi è la sede dell’istituto d’Arte Paolo Toschi, della Biblioteca Palatina, della Galleria Nazionale di Parma, del Museo Bodoniano e del Museo archeologico nazionale di Parma. Il Teatro Farnese è un altro posto da vedere. Il teatro, fatto completamente di legno, è stato ricostruito dopo la quasi intera distruzione durante la seconda guerra mondiale.

Come ho già detto a Parma regna il parmigiano, e l’Emilia-Romagna è l’unico terreno, dove il formaggio può essere prodotto. Vale la pena andare a uno delle decine di caseifici cioè il luogo, dove nasce il parmigiano e dare un’occhiata da vicino alla sua produzione. Tutte le informazioni utili le potete trovare sotto il seguente link https://www.parmigiano-reggiano.it/dove_trova/visite_guidate_caseifici/default.aspx. Però bisogna ricoradre che dobbiamo sempre contattare in anticipo, perché la visita è fissata individualmente o nei gruppi piccoli

Inoltre la regione è anche il bacino delle fabbriche automobilistiche. Si tratta di macchine leggendarie di produzione italiana. Possiamo visitare 5 speciali posti produttivi a seconda del marchio. Possiamo scegliere tra Lamborghini, Ducati, Pagani, Maserati e Tazzari. Per maggiori informazioni  vi invito a cliccare su https://motorvalley.it/.  Possiamo arricchire il nostro viaggio visitando le città limitrofe ai stabilimenti.

Puglia e Basilicata

La seconda proposta è una gita nel sud d’Italia. Le città costiere come Polignano a Mare o Monopoli sono paragonabili alla bellezza di Bari, ma nello stesso momento sono più tranquille e meno popolari. Polignano a Mare ci offre tante vedute bellissime. L’Adriatico che rimbalza sulle falesie, la spiaggia pietrosa, le grotte e l’architettura stupenda permettono di respirare e sentire il vero clima italiano. A Monopoli invece possiamo vedere il porto vecchio, che nel passato era importante come il porto a Venezia, Amalfi o Genova. Un elemento inseparabile del paesaggio della città è anche il castello di Carlo V, la fortezza costruita dagli spagnoli. L’altra attrazione è l’Acquapark Egnazia, il quale con le sue piscine e scivoli d’acqua è l’ideale per esempio per  le persone, che vaiggiono con bambini, le maggiori informazioni su http://www.acquaparkegnazia.it/.

Dopo aver visitato la costa possiamo andare a belissimo Alberobello, il posto iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO. Tutto grazie alle tipiche case chiamate trulli,che di solito è un edificio a un piano costruito di pietra calcarea su un piano quadrato o circolo. La cosa più caratteristica sono i tetti conici di pietre. Inoltre in città possiamo aquistare le opere locali degli artigiani. Come mini guida posso raccomandare questa pagina: http://luoghidavedere.it/luoghi-da-vedere-in-italia/puglia/visitare-alberobello-in-1-giorno-cosa-vedere_12238.

Seguendo le tracce di un’architettura mervigliosa non si può omettere la città di Matera non lontano dall’Alberobello ma già nella regione della Basilicata. Questo posto è unico grazie ai Sassi di Matera, cioè la parte storica della città scavata nella roccia. Le prime grotte risalgono al tempo del Paleolitico. Nel passato era il quartiere povero, da quale la gente si doveva trasferire ai margini di Matera a causa delle pessime condizioni di vita. Successivamente gli edifici sono stati restaurati e oggi attirano Un numero sempre maggiore di turisti. Questo posto è anche iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Aleksandra: kompletnie zwariowana na punkcie Włoch, włoskiego i wszystkiego, co się z włoskim łączy.