Cosa fare i dove andare, czyli słówko o czasownikach (I)

Cosa fare i dove andare, czyli słówko o czasownikach (I)

Czasowniki mają tę cudowną cechę, że w czasie teraźniejszym są stosunkowo łatwe. Przynajmniej te regularne, to nieregularne to osobny temat. Ale na nasze szczęście ogromna większość czasowników jest sympatyczna i regularna. 

Czasowniki dzielą się na 3 grupy w zależności od tego, jak kończą się w bezokoliczniku. Czasem nieco trudno jest na początku skojarzyć czasownik z jego grupą i odpowiednio odmienić, ale to na szczęście przychodzi z czasem i da się opanować. Największa z nich jest pierwsza grupa, zawierająca czasowniki kończące się na – are, na przykład parlare (mówić) giocare (grać, bawić się). Odmiana polega na tym, że odklejamy końcówkę “are’ i przyklejamy końcówkę w zależności od tego, jakiej osoby dotyczy odmiana.

Końcówki wyglądają następująco:

Io – o
tu – i
lei/lui – a
noi – iamosowka-uczy-sie-czasownikow1
voi – ate
loro – ano 

Na przykład: parl – are

Io parlo
tu parli
lui/lei parla
noi parliamo
voi parlate
loro parlano

 

Zaletą czasowników z pierwszej grupy jest to, że są one w większości regularne, aż miło. Wadą jest to, że niektóre kryją w sobie malutką pułapkę. Dla czasowników kończących się na „care” lub „gare”, jak np. pagare (płacić) lub cercare (szukać) należy dodać niemą literę „h” w drugiej osobie liczby pojedynczej i pierwszej liczby mnogiej (w celu utwardzenia wymowy).

Odmiana czasownika pagare wygląda następująco: 

io pago                                           noi paghiamo

tu paghi                                          voi pagate

lei/lui pag                                    loro pagano

 Do drugiej grupy zaliczają się czasowniki kończące się na ere, np. mettere (kłaść, położyć). Aby dokonać odmiany czasowników grupy II, należy skreślić końcówkę „ere” i dodać następujące końcówki: 

io – o                                              noi – iamo

tu – i                                               voi – ete

lei/lui – e                                        loro – ono

Na przykład odmiana czasownika prendere wygląda następująco: 

io prendo                                       noi prendiamo

tu prendi                                        voi prendete

lei/lui prend                                loro prendono

 

Druga grupa nie kryje w sobie pułapek, ale za to dużo czasowników z tej grupy jest nieregularnych. Nie może być za dobrze.

Stosunkowo najbardziej problematyczna jest grupa trzecia, ponieważ należącej do tej grupy czasowniki odmieniają się według dwóch wzorów (tzn. albo jednego, albo drugiego, albo i obu naraz, jak na przykład czasownik nutrire – odżywiać). Nie ma żadnego sposobu, żeby dowiedzieć się, jaki wzór koniugacji zastosować. Trzeba wkuć, ewentualnie zgadywać. Pocieszające jest to, że czasowników w tej grupie jest malutko.

Odmiana “klasyczna”

io – o                                              noi – iamo

tu – i                                               voi – ite

lei/lui – e                                        loro – ono

Na przykład odmiana czasownika dormire wygląda następująco: 

io dormo                                        noi dormiamo

tu dormi                                         voi dormite

lei/lui dorme                                  loro dormono

 Odmiana “nieklasyczna”

io – sco                                          noi – iamo

tu – sci                                           voi – ite

lei/lui – sce                                    loro – scono

Na przykład odmiana czasownika capire wygląda następująco: 

io capisco                                     noi capiamo

tu capisci                                      voi capite

lei/lui capisce                               loro  capiscono

 

Jak zwykle polecam Wam serdecznie zadania mojego autorstwa na ćwiczenia. Gwarantuję, że są pożyteczne 🙂
Więcej ćwiczeń znajdziecie w prawym górnym rogu bloga, w zakładce “do pobrania”.

Aleksandra: kompletnie zwariowana na punkcie Włoch, włoskiego i wszystkiego, co się z włoskim łączy.