Jakie błędy popełniają Włosi?

Jakie błędy popełniają Włosi?

Mój ostatni traktat o błędach i nauce gramatyki [klik] skłonił mnie do rozważań nad zbliżoną kwestią: mianowicie jakie błędy popełniają Włosi? Nie są przecież bezbłędni, a i na ich błędach możemy się uczyć, czyż nie? Przyjrzyjmy się bardzo typowym włoskim błędom: dzisiaj tym o charakterze ortograficznym.

Problemy z „h”

Nieme „h” przysparza Włochom niemało problemów! Zdarza się, że napiszą „o” zamiast „ho”, „habbiamo” zamiast „abbiamo”, a nawet „buon hanno” zamiast „buon anno”!

Apostrof

Ach, ten apostrof! Już od momentu poznania rodzajników sprawia bezustanne kłopoty! Gdzie go stawiać, gdzie go nie stawiać? Włosi często nie mogą zapamiętać, że rodzajnik nieokreślony przed rzeczownikiem w rodzaju męskim zaczynającym się na samogłoskę nie wymaga apostrofu (a więc: „un abbraccio”, a nie „un’abbraccio”, „un altro”, a nie „un’altro”), natomiast przed rzeczownikiem w rodzaju żeńskim jest on konieczny ( zatem: „un’amica”, nie „un amica”). Błędy zdarzają się przy pytajniku „qual”, przed którym nie stawiamy apostrofu: „qual e’”, a nie „qual’e’”. Pod ten punkt możemy też podciągnąć niewłaściwą pisownię czasownika pronominale „farcela”: zamiast poprawnej formy „ce la faccio” jakże często zdarza się nam zobaczyć formę „c’e’ la faccio”!

Akcent?

Niektóre słowa w języku włoskim mają na końcu sylabę akcentowaną, co zaznaczamy graficznie. Nie jest jednak tych słów tak wiele, jak wydaje się niektórym Włochom! Zdarza się bowiem, że spotkamy się z pisownią „stò male” (zamiast „sto male”), „non lo sò” (zamiast „non lo so”), „un pò” (zamiast un po’, a więc apostrof zamiast akcentu) czy wreszcie „quà” (zamiast „qua”). Z kolei nader często zapomina się o akcencie nad potwierdzeniem: wychodzi nam z tego „si” zamiast uczciwego „si’”! Pamiętajcie, że „si” bez akcentu to część formy zwrotnej (np. lui si sveglia alle 8).

Razem, a jednak osobno

Kwestia zapisywania pewnych słów razem lub osobno również może sprawić kłopot. Kwiatki takie jak “avvolte” (zamiast “a volte”), “più tosto che” (zamiast “piuttosto che”), “d’avvero” (“davvero”) “daccordo” (d’accordo), “tutto apposto” (“tutto a posto”), “apparte tutto” (“a parte tuttto), “sta sera” (“stasera”) nie należą do rzadkości.

Inne

Jak zaklasyfikować takie bardzo często spotykane błędy jak zapis “pultroppo” zamiast “purtroppo” (wyjątkowo jestem na ten błąd uczulona, dostaję wręcz ciarków na grzbiecie na sam widok), “propio” zamiast “proprio” czy wreszcie „per senpre” zamiast „per sempre”? Trudno jest przypisać do jakiejś kategorii, niemniej one niestety istnieją…

Oczywiście, nie odsądzajmy teraz Włochów od czci i wiary, nie nazywajmy się ich nieukami! W końcu Polacy też mają problemy z poprawną pisownią polskich wyrazów, czyż nie? Jakie błędy popełniają Włosi, takie popełniają, ważne jest, żebyśmy my po włosku takich błędów nie popełniali! Wiecie, jaka to satysfakcja móc pokazać Włochowi, że popełnił błąd ortograficzny? 😀

Aleksandra: kompletnie zwariowana na punkcie Włoch, włoskiego i wszystkiego, co się z włoskim łączy.